Blijf weg van macht, hiërarchie en protocol en kies voor werken in vertrouwen, met uitdaging en verantwoordelijkheid. Millennials lijken andere behoeften te hebben over werk en leven dan voorgaande generaties. Het aantal Millennials op de werkvloer neemt toe. Dat kan ook niet anders als je weet dat in 2020 het aantal werkende Millennials 40% van de beroepsbevolking omvat. Er wordt ontzettend veel gezegd en geschreven over deze generatie, zowel positief (ongekend potentieel en vol passie en ambitie) als heel negatief (lui en egocentrisch).
In deze blog 3 tips voor krachtig leiderschap aan Millennials.

  1. GEEF VERANTWOORDELIJKHEID ● Millennials zoeken naar zingeving en hebben dan ook het liefst een zinvolle baan. Hun werk, waaraan ze gerust 40-60 uur per week besteden, heeft impact. Millennials werken daarom graag voor een leider met een verhaal dat hen raakt en waaraan ze zich kunnen verbinden. Tegelijk gaan Millennials veelal uit van gelijkwaardigheid. Ze willen meedenken en bijdragen aan de ‘why’ van het bedrijf. En ook de verantwoordelijkheid nemen om op een eigen manier hun bijdrage vorm te geven. Het gevoel dat ze een bijdrage leveren, zorgt voor grote betrokkenheid.
    ●● Deel jouw verhaal en het verhaal van het bedrijf met Millennials; ze zullen zich als individu en als team verantwoordelijk gaan voelen voor het collectieve, hogere doel.
  2. GUN HET VERTROUWEN Millennials zijn zich bewust van hun mogelijkheden en koesteren ook naar zichzelf hoge verwachtingen. Ze zijn opgegroeid met de boodschap: ‘Alles wat je wilt, kan je bereiken.’ De keerzijde hiervan is dat alles wat je niet bereikt ook jouw fout zou zijn. Millennials hebben behoefte aan vrijheid en zijn gewend eigen keuzes te maken. Door als leider vertrouwen te geven, wordt de angst om fouten te maken, kleiner. Vooruit struikelen mag. Hierin mag je als leider een voorbeeld zijn. Gebruik jouw leiderschap om vragen te stellen aan deze mondige generatie. Ze zullen dit ervaren als positieve bekrachtiging.
    ●● Geef vertrouwen aan je teamleden, geef ze vanuit vertrouwen de vrijheid om zelf keuzes te maken. Bespreek een ritme van momenten waarin ze hun ervaringen, twijfels en vragen met je kunnen delen. Hiermee schep je een kader waarin ze vrij kunnen bewegen, maar ook veilig kunnen terugkomen.
  3. BIED UITDAGING Millennials genieten van groei. De innerlijke overtuiging dat alles mogelijk is, zorgt voor een levenshouding gericht op zelfontplooiing en ontwikkeling. Tot op het moment dat Millennials  de arbeidsvloer betreden, is er constant een externe partij die hen uitdaagt om te groeien. Ouders, juffen en meesters, docenten en professoren daagden hen uit om het beste van zichzelf te geven. Op de werkvloer vormen collega’s en leiders die externe factor. Bedenk bewust hoe je dat vorm gaat geven.
    ●● Daag Millennials uit door samen te bepalen waar hun groeibehoefte ligt en hoe dat van meerwaarde is voor zowel henzelf als voor hun organisatie. Stimuleer ze om dit ook met teamgenoten te delen. Zo creëer je een cultuur van groei waar de Millennial zich uitgedaagd weet.

Bovenstaande tips zijn niet perse mindblowing en toch worden ze nogal eens vergeten in de waan van de dag. Succes als leider zit in kleine dingen en vormt de basis voor gezonde werkrelaties. Blijf weg van macht, hiërarchie en protocol en kies voor werken in vertrouwen, met uitdaging en verantwoordelijkheid.

Meer informatie over Millennials op de werkvloer hebben we verzameld in een Infographic die je hier kan downloaden.
Wil je hier eens met ons over doorpraten? Bel ons gerust om af te spreken: Yvonne (06 52 38 60 08) | Hanneke (06 51 14 37 60)